JOS MOMMEN Speelde zijn eerste volksbal op 17 juli 1957.
Speelde et zijn orkest tot 1969, met alle grote vedetten in vlaanderen.
Daarna, is hij beginnen spelen met zijn musette orkest dwars door heel Belgie, Van Oostende tot in Aarlen, in Frankrijk in Nederlands en doet dit vandaag nog steeds

 

VOLKS « BAL » POPULAIRE

ZOALS in de goede oude tijd1 en 2 (3)

JOS MOMMEN laat zijn publiek zingen, dansen en drinken.

Speeld op zijn accordeon het oude en het nieuwe repertorium, van 1900 de hedendaagse liedjes.

Je Kan accordeon uziek niet verlijken met het boum – boum miziek komende uit de discobar.

 

JOS MOMMEN aanvaardt alle feestelijkheden, klein en groot, café’s, zalen en in feesttenten, dit zowel binnen als buiten.

JOS MOMMEN speelt alleen, met drummer of met 4 personen.

 

Aan te raden formule :  Musette AccordeonAccordeon Orgel – met drummer 2 personen.

Duur : tijd van optreden is te bepalen door de organisator van het evenement


JOS MOMMEN joue son premier bal populaire le 17 juillet 1957.

Il joue avec son orchestre jusqu’en 1969, accompagnant toutes les grandes vedettes en flandres.

Après, il a commencé à jouer avec son orchestre musette dans toute la Belgique, d’Ostende à Arlon, en France en hollande et ce jusqu’à ce jour.

 

COLKS « BAL » POPULAIRE

Comme au bon vieux temps

JOS MOMMEN laisse son public danser, boire et chanter.

Il joue sur son accordéon les répertoires anciens et nouveaux, de 1900 à nos jours.14 en 15 (2)

On ne peut pas confondre le musique accordéon avec la musique BOUM-BOUM d’une sono.

 

JOS MOMMEN accepte toutes les fêtes, des petites aux plus grande, café, en salle, ou sous chapiteaux, à l’intérieur comme à l’extérieur.

JOS MOMMEN joue l’accordéon seul, avec batteur ou avec un orchestre de 4 personnes.

 

Formule conseilléeAccordéon Musette –  Accordéon Orgue – Plus batteur 2 personnes.

Durée de prestation : à choisir par l’organisateur.